Кинезитерапия• Консултация с рехабилитатор или кинезитерапевт

• Индивидуална лечебна практика

• Мануална терапия


https://www.livechatalternative.com/